Zarządzenie Nr 50 z dnia 20.12.2005r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
            
            W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w lubieniu Kujawskim z budową kanalizacji sanitarnej Kamienna – Lubień Kujawski gm. Lubień Kujawski”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do odbioru zadania pod nazwą:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim z budową kanalizacji sanitarnej Kamienna – Lubień Kujawski gm. Lubień Kujawski” w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Dariusz Deicki
2. Członek: Bogdan Domżalski
3. Członek: Jerzy Olczak
 
§2
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 30.12.2005r. Komisja dokona odbioru zadania.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania protokołu końcowego.
 
§3
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§4
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktors

metryczka


Wytworzył: Dariusz Deicki (20 grudnia 2005)
Opublikował: Dariusz Deicki (21 grudnia 2005, 10:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138