Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 23.09.2016 r. 
INW.6220.12.5.2016
 
 
Zawiadomienie 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267 z późn.zm.)
 
zawiadamiam 
 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski, z wniosku z dnia 06.09.2016 roku, Gmina Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. 
Działając zgodnie z  art. 10 § i ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego, powiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach 800 do 1500wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wilińsk

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (23 września 2016)
Opublikował: Jakub Tomczak (23 września 2016, 15:15:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265