Zarządzenie nr 31/2006


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 16 października 2006 r.
 
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok.
 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr: 142, poz. 1591 z późn. zm. i § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr: X/66/99 z 07 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Przystąpić do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez:
1) Kierowników gminnych jednostek budżetowych
2) Kierowników zakładów budżetowych
3) Kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim
 
§ 2.
Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2007 rok należy uwzględnić następujące wskaźniki:
- wzrost wskaźnika cen towarów  i usług konsumpcyjnych o ok. 1,9 %
- wzrost wynagrodzeń – pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku.
- wzrost obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru.
 
§ 3.
Sporządzone materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi  Lubienia Kujawskiego nie później niż do dnia 25 października br.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (16 października 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (17 października 2006, 12:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499