Zarządzenie nr 29

 z dnia 16.10.2006r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na następujące zadanie: „Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007 dla Szkoły Podstawowej w Nartach gmina Lubień Kujawski”
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na:
„Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007 dla Szkoły Podstawowej w Nartach gmina Lubień Kujawski”
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Urszula Makowska - Kryska
3. Sekretarz: Elżbieta Dominowska
§2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
§3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 16.11.2006r. Komisja dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.
§4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
§5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Paweł Wiktorski
Burmistrz
Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (16 października 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 października 2006, 18:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1014