2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenia Nr 28/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 20 czerwca 2008 roku
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok
             

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr: XVII/68/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza, co następuje:
 
 
§ 1

W uchwale Nr: XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej;
§        uchwałami Rady Miejskiej;
-       Nr: XX/79/2008 z dnia 20 marca 2008 roku,
-       Nr: XXI/84/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
-       Nr: XXII/88/2008 z dnia 23 maja 2008 roku
§        zarządzeniem Burmistrza;
-       Nr: 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku.
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 16.008.465 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 16.088.916” zł, zgodnie z załącznikiem Nr: 1, w tym; –        dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.889.759 zł
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§         w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na kwotę 17.385.465 zł”, zastępuje się wyrażeniem „wydatki gminy na kwotę 17.465.916” zł, zgodnie z załącznikiem Nr: 2, w tym;
–        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.889.759 zł.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Uzasadnienie (32kB) word

Załączniki (16kB) plik

metryczka


Wytworzył: Monika Markiewicz (11 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Szymańska (11 lipca 2008, 10:03:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:23:24)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1153