2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 26/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 26 maja 2009 roku
 
w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających  lub obniżających ich wartość.
 
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
§1. Ustala się wysokość czynszu obowiązującego na terenie Gminy Lubień Kujawski za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego z uwzględnieniem stanu wyposażenia mieszkania
 
 
Stan wyposażenia mieszkania w instalację                Stawka w zł/m2
 
W.C, łazienka, C.O., C.W.                                      0,85
 
W.C, łazienka, C.O.                                               0.82
 
W.C, łazienka,                                                      0,67
 
Woda i kanalizacja                                                0,53
 
Bez wody i kanalizacji                                            0,40
 
Lokale wykupione                                            zwolnione
 
§ 2. Właściciel lokalu wykupionego na własność w budynku wielolokalowym pokrywa koszty remontów, bieżącej konserwacji , opłat publicznoprawnych oraz wydatków na utrzymanie porządku i czystości w wysokości proporcjonalnej jego udziałowi w tej nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 września 2009 roku.
 
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Henryk Komorowski (26 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Szarwas (28 maja 2009, 13:59:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:13:58)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 790