Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA USŁUGI NR:25


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Rozgraniczenie nieruchomości.
Podstawa prawna:
 
 
 
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
2.Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
3.Protokół graniczny lub akt ugody,
4.Dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
5.Kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu.
Postanowienie oraz decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (wyłączając prace geodety upoważnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia).
Opłaty:
Tryb odwoławczy:
Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca rozgraniczenia - na wniosek strony.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Formularze: Wzór karty (327kB) pdf
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego (71kB) word
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego (346kB) pdf
Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości (72kB) word
Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości (350kB) pdf
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego (510kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości (436kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:50:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2463