Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2018

zamówienie na:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek Cena oferty brutto: 551 016,21 zł, Termin wykonania zamówienia: 5 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek, wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 1340 700,00 24,66 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 64,66 2 BMB Budownictwo Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 5 09-500 Gostynin. 670 350,00 49,32 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 89,32 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydro-Kan Krzysztof Kurlapski Szpetal Górny, ul. Wiślana 54 87-811 Fabianki 717 552,82 46,07 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 86,07 4 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek 551 016,21 60,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 100,00 5 HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10b 09-500 Gostynin 774 285,00 42,70 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 82,70 6 Przedsiębiorstwo Budowlano-produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Tecław Sp. j. Woźniaków 110 99-300 Kutno 884 370,00 37,38 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 77,38 7 P.P.H.U. „ HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski Szpetal Górny ul. Osiedle Młodych 1A 87-811 Fabianki 590 400,00 56,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 96,00 8 F.H.U.P.”ARIS” Rolbiecki Zbigniew Grzegorz 8 87-140 Chełmża 617 912,78 53,50 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 93,50 9 KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 724 833,17 45,61 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 85,61 10 Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny 623 610,00 53,02 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 93,02 11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2 99-300 Kutno 787 200,00 42,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 82,00 III. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: Nie dotyczy. IV. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności: Nie dotyczy. V. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: Nie dotyczy. VI. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VII. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VIII. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij