Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski, w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 04.04.2018 r. ZP.271.4.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski” w systemie „zaprojektuj-wykonaj”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, Cena oferty: 2300000,00 zł, Termin wykonania zamówienia: 9 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans 97,76 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. Konsorcjum firm Grider Sp. z o.o sp. komandytowa Al. Jana Pawła II 15 87-800 Włocławek Pracownia projektowa, nadzór i realizacja inwestycji „Chata” ul. Władysława Łokietka 3 87-850 Choceń 2412606,62 55,06 9 m-cy 20,00 7 lat 20,00 95,06 2. Marek Tomczyk „BUDMACH” Budownictwo, Usługi-Handel ul. Brzozowa 10 09-414 Brudzeń Duży 2214000,00 60,00 10 m-cy 10,00 7 lat 20,00 90,00 3. KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo-Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 2300000,00 57,76 9 m-cy 20,00 7 lat 20,00 97,76 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij