Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

"Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 09.02.2018 r. ZP.271.18.2017 Dotyczy postępowania na zadanie: „Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn, Cena oferty: 278990,00 zł., Termin wykonania zamówienia: 05.05.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesiące. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy SK-MEDICO Sebastian Ilczuk, Miączyn 115B, 22-455 Miączyn, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres rękojmi i gwarancji – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy SK-MEDICO Sebastian Ilczuk, Miączyn 115B, 22-455 Miączyn wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi i łączną – 20 pkt, punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. Konsorcjum Firm Biuro Regionalne JORDAN -Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok.3, 87-100 Toruń BMJ EQUIP-Mariusz Śliwiński Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Oferta nie podlegała ocenie 2. NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno 377414,99 zł 44,35 pkt 05.05.2018 r. 20,00 pkt 60 m-ce 20,00 pkt 84,35 pkt 3. „ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna Oferta nie podlegała ocenie 4. SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B 22-455 Miączyn 278990,00 zł 60,00 pkt 05.05.2018 r. 20,00 pkt 60 m-ce 20,00 pkt 100,00 pkt III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij